Vhf Uhf Mhz

Type > Transverter

  • Transverter 70 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 4 Meter Band Ham Radio
  • Transverter 50 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 6 Meter Band Ham Radio
  • Transverter 144 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 2 Meter Band Ham Radio
  • High Dynamic Transverter 50 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 6 Meter Band Ham Radio
  • Dual Band 144 + 432 To 28 Mhz Assembled Transverter Vhf Uhf 28mhz
  • High Dynamic Transverter 144 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 2 Meter Band Ham Radio
  • Dual Band 50 + 70 To 28 Mhz 10watts Assembled Transverter Vhf Uhf 28mhz
  • Dual Band 144 + 432 To 28 Mhz 12watts Assembled Transverter Vhf Uhf 28mhz