Vhf Uhf Mhz

Model > Apx7000

  • Tested Motorola Apx7000 3.5 700/800 Uhf 450-520 Mhz Digital Radio P25 Tdma Aes
  • Tested Motorola Apx7000 3.5 Uhf R1 Vhf 136-174 Mhz Digital Radio P25 Tdma Fpp
  • Motorola Apx7000 3.5 Uhf 380-470 700/800 Mhz P25 Tdma Digital Radio H97tgd9pw1an
  • Tested Motorola Apx7000 3.5 Uhf R1 Vhf 136-174 Mhz Digital Radio P25 Tdma Fpp
  • Tested Motorola Apx7000 3.5 Uhf R1 Vhf 136-174 Mhz Digital Radio P25 Tdma Fpp
  • Tested Motorola Apx7000 Xe Uhf 450-520, Vhf 136-174 Mhz Digital Radio P25 Fpp