Vhf Uhf Mhz

VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF

VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF
VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF
VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF
VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF
VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF
VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF

VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF   VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF

Luiton lt-580 VHF/UHF 136-174/400-470MHz 60W Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio. Frequency Range: VHF: 136-174MHz/245-245.9875MHz (220-260MHz) UHF: 400-480MHz. Output Power: VHF: 25W/60W UHF: 45W/25W.

Remote kill/ stun/ activate/ revive. VFO step setting:5/6.25/10/12.5/20/25/50KHz. 13.8V DC ± 15%.

0.25V / 0.35V.


VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF   VHF Mobile Radio Two Way Radio Mobile Transceiver Amateur Ham Radio LT-580 VHF