Vhf Uhf Mhz

144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF

144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF
144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF
144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF
144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF
144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF
144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF

144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF   144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF
UHF, VHF receiving and transmitting.
144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF   144MHZ / 430MHZ YAESU FT-7900R 50W Dual Band FM Transceiver Mobile Radio UHF VHF