Vhf Uhf Mhz

Type > Transverter

 • High Dynamic Transverter 432 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 5w 70 Cm Band Ham Radio
 • High Dynamic Transverter 70 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 4 Meter Band Ham Radio
 • High Dynamic Transverter 432 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 5w 70 Cm Band Ham Radio
 • High Dynamic Transverter 70 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 4 Meter Band Ham Radio
 • Transverter 70 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 4 Meter Band Ham Radio
 • Transverter 50 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 6 Meter Band Ham Radio
 • Transverter 144 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 2 Meter Band Ham Radio
 • High Dynamic Transverter 50 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 6 Meter Band Ham Radio
 • Dual Band 144 + 432 To 28 Mhz Assembled Transverter Vhf Uhf 28mhz
 • High Dynamic Transverter 144 Mhz To 28 Mhz Hf Vhf Uhf 10w 2 Meter Band Ham Radio
 • Dual Band 50 + 70 To 28 Mhz 10watts Assembled Transverter Vhf Uhf 28mhz
 • Dual Band 144 + 432 To 28 Mhz 12watts Assembled Transverter Vhf Uhf 28mhz