Vhf Uhf Mhz

HTM-689 Bluetooth VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Wireless Transceiver Ham Radio

HTM-689 Bluetooth VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Wireless Transceiver Ham Radio
HTM-689 Bluetooth VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Wireless Transceiver Ham Radio
HTM-689 Bluetooth VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Wireless Transceiver Ham Radio
HTM-689 Bluetooth VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Wireless Transceiver Ham Radio

HTM-689 Bluetooth VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Wireless Transceiver Ham Radio  HTM-689 Bluetooth VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Wireless Transceiver Ham Radio

HTM-689 Bluetooth Version VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W High Power Wireless Transceiver Ham Radio Walkie Talkie. 1 x Set of Transceiver Ham Radio.

Usually it costs about 30USD-50USD.
HTM-689 Bluetooth VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Wireless Transceiver Ham Radio  HTM-689 Bluetooth VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Wireless Transceiver Ham Radio