Vhf Uhf Mhz

HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie

HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie
HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie
HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie
HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie
HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie

HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie    HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie

1 x Set of Transceiver Ham Radio. Usually it costs about 30USD-50USD.


HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie    HTM-689 VHF/UHF 136-174/400-520MHz 50W Transceiver Ham Radio Walkie Talkie