Vhf Uhf Mhz

Item Weight > 2 Lbs

  • Tested Motorola Apx Apx8000 Xe P25 Tdma Radio Fpp Vhf 7/ 800 Uhf Digital Fpp Ham
  • Mfj-269d Hf/vhf/220mhz/uhf. 100-230, 415-470mhz, Swr Antenna Analyzer