Vhf Uhf Mhz

TYT TH-9000D Radio VHF136-174MHz or UHF400-490MHz Walkie Talkie 60With45W TH9000D

TYT TH-9000D Radio VHF136-174MHz or UHF400-490MHz Walkie Talkie 60With45W TH9000D

TYT TH-9000D Radio VHF136-174MHz or UHF400-490MHz Walkie Talkie 60With45W TH9000D    TYT TH-9000D Radio VHF136-174MHz or UHF400-490MHz Walkie Talkie 60With45W TH9000D
Mobile Radio VHF136-174MHz or UHF400-490MHz Walkie Talkie 60W/45W. VHF:136-174MHZ or UHF:400-490MHZ. 25 / 20 /12.5 K. 145(w)47(h)190(d) mm. Transmitter(ETSI EN 300 086 standard testing). Receiver(ETSI EN 300 086 standard testing).

1Mobile radio TH-9000D (136-174MHz or 400-490MHz).


TYT TH-9000D Radio VHF136-174MHz or UHF400-490MHz Walkie Talkie 60With45W TH9000D    TYT TH-9000D Radio VHF136-174MHz or UHF400-490MHz Walkie Talkie 60With45W TH9000D