Vhf Uhf Mhz

Yagi Antenna VHF UHF 430-440MHz 144-146MHz Directional Antenna for HAM Radio

Yagi Antenna VHF UHF 430-440MHz 144-146MHz Directional Antenna for HAM Radio
Yagi Antenna VHF UHF 430-440MHz 144-146MHz Directional Antenna for HAM Radio
Yagi Antenna VHF UHF 430-440MHz 144-146MHz Directional Antenna for HAM Radio
Yagi Antenna VHF UHF 430-440MHz 144-146MHz Directional Antenna for HAM Radio

Yagi Antenna VHF UHF 430-440MHz 144-146MHz Directional Antenna for HAM Radio   Yagi Antenna VHF UHF 430-440MHz 144-146MHz Directional Antenna for HAM Radio

Portable VHF UHF directional Yagi antenna. 1 x Set of Yagi Antenna. Gain: 11dbi for UHF; 9.5dbi for VHF.

Multipurpose antenna; Long range amateur band.
Yagi Antenna VHF UHF 430-440MHz 144-146MHz Directional Antenna for HAM Radio   Yagi Antenna VHF UHF 430-440MHz 144-146MHz Directional Antenna for HAM Radio