Vhf Uhf Mhz

Band > Uhf, Vhf, Uhf, Vhf

  • Yaesu Ft-736 All Mode Ham Radio Vhf/uhf Transceiver 144/430mhz Free Shipping
  • Yaesu Ft-736 All Mode 144/430/1200mhz 10w Transceiver Amateur Ham Radio
  • Qyt Kt-8900 Vhf Uhf Mini Mobile Radio 136-174 & 400-480mhz 25w Walkie Talkie
  • Yaesu Ft-736 All Mode Transceiver 25w 144/430mhz Tested
  • Yaesu Ft-736 50/145/433/1290mhz 10w All Mode Transceiver Built-in Tcxo
  • Yaesu Ft-736x All Mode Ham Radio Vhf/uhf Transceiver 144/430mhz Unconfirmed F/s